Fastighetsförvaltning

Vår målsättning som företag inom fastighetsförvaltning är att erbjuda tjänster till Bostadsrättsföreningar för att föreningen skall förvaltas på bästa möjliga sätt. Våra kunder erbjuds ett koncept där vi utöver övergripande tillsyn, sköter löpande arbeten, tar hand om skadeanmälan, akuta och oförutsedda fel i fastigheten. Vi erbjuder markskötsel, teknisk förvaltning, rådgivning, samt konsulttjänster för styrelsen. Syfte med vårt koncept är att allt skall utformas efter era behov och ambitioner. I föreningsarbete förekommer det ofta stora utmaningar kring skötsel och driftfrågor och vår kompetens hjälper till att tillförsäkra och optimera föreningens resurser för att minimera kostnader och miljöpåverkan. Åtgärder planeras och vidtas i samråd med styrelsen för att på bästa sätt bevara fastighetens värde samt se till att fastigheten i sig är en trygg och säker plats för medlemmarna att vistas i.