Ekonomisk Förvaltning

Ekonomiska & Administrativa tjänster för bostadsrättsföreningar:

 • Ekonomisk och administrativ förvaltning
 • Avgifts- och hyresavisering
 • Panter
 • Överlåtelser
 • Lägenhets- och medlemsförteckning
 • Löpande bokföring
 • Betalningar
 • Kassaredovisning
 • Årsredovisning
 • Resultatrapportering
 • Moms
 • Deklarationer
 • Skatteredovisning
 • Likvidhantering
 • Budget
 • prognos
 • Likviditetsprognos
 • Underlag till medlemmar
 • Kalkyler
 • Likviditetsrapporter
 • Försäkring
 • Löpande hantering av befintliga lån
 • Upphandlingar av krediter
 • Rådgivning
 • Löner
 • arvoden

Utöver våra tjänster erbjuder  vi konsultation och rådgivning för att du även i fortsättningen ska kunna optimera din verksamhet och utveckla i den takt du önskar.