Trygghetspaket

Dessa förvaltningstjänster rekommenderar vi Er i vårt trygghetspaket för att på bästa möjliga sätt uppfylla föreningens behov och ambitioner.

Övergripande tillsyn

Detta innebär att förvaltaren skaffar sig en uppfattning om förvaltningsobjektets status genom förutbestämda ronderingar som schemalagts med styrelsen. Förvaltaren kontrollerar att fastigheten inte har några skador eller driftstörningar. Genom kontinuerlig tillsyn så kan de justeras eller åtgärdas i god tid vilket gör att det är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen. I sådana fall lämnar förvaltaren åtgärdsförslag som kan optimera driften och ekonomin i föreningen.

Skadehantering av akut karaktär

Vid en akut skada i fastigheten som både kan innebära en skada på fastigheten eller fara för boende så gör förvaltaren en första bedömning av skadan. Därefter följs skadan upp av en skadeanmälan till försäkringsbolaget beroende på vem som ansvarar för skadan enligt föreningens stadgar. Förvaltaren har då mandat att ta kontakt med våra samarbets entreprenörer och vidta åtgärder med skadan omgående.

Löpande underhåll

Denna tjänst innebär att när förvaltaren upptäcker eller får kännedom om något som har gått sönder eller inte fungerar optimalt, då har förvaltaren mandat att beställa felavhjälpande underhåll som inte är av akut karaktär och understiger ett prisbasbelopp. Styrelsen får en rapport på vidtagna åtgärder.

Skriftliga rättelseanmaningar till störande medlemmar

Skulle det vara så att styrelsen får in störningsanmälningar i form av högljudda fester, hög musik eller att man får kännedom att någon hyr ut i andra hand utan styrelsens godkännande, så kan förvaltaren skriva ett rekommenderat brev till bostadsrättsinnehavaren angående ordning, sundhet och skick. I detta brev underrättas de om vilket ansvar samt skyldigheter de har som boende i en Bostadsrättsförening och konsekvenser som medföljer om det skulle upprepas.

Rådgivning & Konsulttjänster

Denna tjänst erbjuder styrelsen möjligheten att kontakta förvaltaren för konsultation samt rådgivning i förvaltnings frågor. De konsulttjänster vi kan erbjuda Er i föreningen har sitt värde i det faktum att allt som görs syftar till att öka Bostadsrättföreningens värde samt effektivitet och bidra till bättre ekonomi på sikt.

Jour

Skulle det vara så att föreningen inte har ett avtal med ett jourbolag så erbjuder vi naturligtvis Er denna tjänst för att komplettera trygghetsavtalet. Med den erfarenhet som våra samarbets entreprenör har, kan de bistå i bedömningen av hur brådskande ärendet är och om det kräver omedelbar åtgärd eller om det kan vänta till närmaste vardag under ordinarie arbetstider. Detta säkerställer minsta möjliga påverkan i fastigheten samtidigt som det minimerar kostnaden för föreningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *